Nujeen Mustafa vluchtte voor het oorlogsgeweld in Syrië en bereikte na een gevaarlijke reis op zee de kust van Europa. Maar toen was ze er nog lang niet…
In aflevering 3 van de Rolstoel Roadmovie ontmoette Mari de jonge vrouw in haar huidige woonplaats Keulen, Duitsland. Hieronder lees je meer over Nujeen en we stelden haar nog een aantal persoonlijke vragen.

Human Rights Watch

De situatie van vluchtelingen met een handicap zijn slecht, zowel in vluchtelingenkampen als daarbuiten. Ondanks de hulp van organisaties zoals Human Rights Watch, Unicef en UNHCR zijn er weinig basisvoorzieningen zoals toiletten, rolstoelen en andere hulpmiddelen die mensen met een handicap nodig hebben. Human Rights Watch zet zich al sinds 2013 in voor deze groep vluchtelingen.

Nujeen werd begin dit jaar onderscheiden met de Human Rights Watch 'Alison Des Forges Award'. Shantha Rau Barriga van Human Rights Watch: “Nujeen liet een onuitwisbare indruk achter op alle aanwezigen bij de prijsuitreiking in Australië. Nujeen zei in haar dankwoord: “In Syrië betekent het hebben van een handicap dat je letterlijk weggestopt wordt. Je bent meelijwekkend. Tegen iedereen die gehandicapt is wordt gezegd dat je nooit iets zult kunnen, dat werd mij ook verteld. Maar ik bewijs nu dat iedereen het bij het verkeerde eind heeft. Ik wil benadrukken dat mensen met een beperking niet mogen worden onderschat. Zelfs in een meer moderne samenleving zijn vooroordelen over waar mensen met een handicap toe in staat zijn. “

“Ik ben een dromer, een denker, een optimist en een vechter”

Toen Nujeen 16 jaar was, verliet ze samen met haar zus het ouderlijk huis in Aleppo. Nujeen in de rolstoel en haar zus erachter. In een rubberen boot bereikten ze uiteindelijk de kust van Europa en via Hongarije belandden ze uiteindelijk in Duitsland, waar ze samen een flatje delen. Ze legden uiteindelijk in 16 maanden een tocht af van 5.600 kilometer. Nujeen heeft zich een voorvechter getoond voor de rechten van vluchtelingen met een handicap, er werd een internationale bestseller over haar geschreven en ze is intussen een veelgevraagd internationaal spreker.

Shantha Rau Barriga van Human Rights Watch:”Onze eerste contact met Nujeen was via een Skype telefoongesprek in december 2016. Ze uitte gelijk haar enthousiasme om met ons samen te werken om op te komen voor de rechten van vluchtelingen met een handicap, om medeleven te vragen en toegang tot basisvoorzieningen te agenderen. Een paar weken later zijn we bij haar thuis geweest. We hebben daarna samen met het European Disability Forum en de Noorse Raad voor de Vluchtelingen in Brussel een evenement georganiseerd waar Nujeen als spreker werd uitgenodigd. Ze sprak op een briljante wijze over de uitdagingen die vluchtelingen met een handicap moeten aangaan. Ze zei:” Het is een verdrietig feit dat in de 21e eeuw zaken als toiletten en basisvoorzieningen door sommige mensen als pure luxe worden ervaren. Ieder van ons, en speciaal mensen met een handicap, verdienen meer dan dat.” Ze adresseerde dat direct aan de Christos Stylianides, de Europese commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisis Management. Dat moment in het Europese Parlement bleek een grote ommekeer en kort daarna kondigde de EU-commissaris aan dat alle door de Europese Unie gesteunde humanitaire hulp ook moet gelden voor mensen met een handicap.”

Shanta vervolgt: “Omdat Nujeen zelf een handicap heeft en als kind moest vluchten kan ze beide groepen aanspreken. Ze draagt een boodschap uit die onze overtuigingen overstijgt en juist inclusie en tolerantie voor iedereen promoot. Ongeacht of men een handicap heeft of niet, of men een vluchteling is of niet. “

Klik hier als je meer wilt weten over hoe Human Rights Watch opkomt voor de rechten van mensen met een handicap.

Vragen aan Nujeen

Hoe zou je jezelf omschrijven?

“Ik ben een dromer, een denker, een optimist en een vechter. “

Heb je een rolmodel? En zo ja, wie is het en waarom bewonder je hem/haar?

“Steven Hawking, hij bewijst dat je altijd kunt floreren, ongeacht de omstandigheden. Zelfs als je, in zijn geval, alleen nog je brein tot je beschikking hebt.”

Als je een advies zou kunnen geven aan je jongere zelf, wat zou je dan zeggen?

“Heb vertrouwen, je tijd om te ‘shinen’ komt nog!”

Mensen met een handicap moeten weten dat….

“…ze een kostbare schat zijn, niet een schande.”

Hoe zou jij de Disability Movement omschrijven?

“Als een vechter met een lange weg naar overwinning.”

Wat zijn je toekomstplannen?

“Ik wil opkomen voor de rechten van vluchtelingen en mensen met een handicap en psychologie studeren.”

Is er iets wat je binnenkort zou willen leren?

“De Japanse taal!”